Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

     

Thời gian hoàn tiền của dự án (tiếng anh là Payback Period = PP) là thời hạn cần thiết để thu hồi đủ số vốn đầu tứ ban đầu của dự án. Đây là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá tác dụng hoạt động của một dự án. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn những bạn cách lập bí quyết tính thời hạn hoàn vốn của dự án công trình trong Excel.


Cách tính thời gian hoàn vốn vào Excel

Khi đánh giá, thống kê giám sát thời gian hoàn vốn đầu tư của 1 dự án, chúng ta thường thấy bao gồm 2 trường hợp:

Trường thích hợp 1: thu nhập cá nhân do đầu tư đem lại bằng nhau theo những năm

Trong trường hợp này cách làm tính thời gian hoàn vốn như sau:

*

Trong đó


*

Thu nhập ròng một năm = Khấu hao một năm + lợi tức đầu tư sau thuế 1 năm

Trường hợp 2: Thu nhập vì khoản đầu tư đưa về không đều nhau theo những năm

Bước 1: Xác định ngân giữ ròng (lợi nhuận ròng) của hằng năm = lệch giá từng năm – giá thành từng nămBước 2: Xác định ngân lưu lại ròng tích lũy theo mỗi năm = Vốn đầu tứ ban đầu (số âm) + ngân lưu giữ ròng từng năm

Tại thời điểm ngân giữ ròng tích điểm = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn vốn = thời gian từ lúc dự án bắt đầu đầu tư cho tới thời điểm hòa vốn.

Công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel

Hãy xét lấy ví dụ sau đây:

Dự án A bao gồm mức đầu tư như sau:

Ban đầu đầu tứ vào dự án 100 triệuNăm đầu tiên hoạt động, lợi nhuận là 50 triệuNăm thứ 2 doanh thu đạt 40 triệuNăm sản phẩm công nghệ 3 doanh thu đạt 30 triệuNăm thứ 4 doanh thu đạt 20 triệuNăm sản phẩm công nghệ 5 doanh thu đạt 10 triệu

Hỏi thời gian hoàn vốn là từng nào năm?

Khi biểu diễn các thông tin này trên Excel ta có:

*

Để tính thời hạn hoàn vốn, ta triển khai như sau:

Bước 1: Tính ngân lưu giữ ròng theo các năm

= lợi nhuận – Vốn đầu tư

*

B5=B4-B3

C5=C4-C3

G5=G4-G3

Bước 2: Tính ngân lưu ròng tích trữ theo từng năm

*

Tại thời điểm đầu tư chưa gây ra doanh thu: B6=B5

Năm đồ vật 1: C6=B6+C5 (Lấy ngân giữ ròng tích lũy năm ngoái cộng cùng với Ngân lưu giữ ròng năm sau)

Năm thứ 2: D6=C6+D5

Năm trang bị 5: G6=F6+G5

Như vậy tại thời điểm năm máy 3, họ thấy ngân lưu giữ ròng tích lũy đã >0

Số tháng những năm thứ 3 để đạt được 10 triệu là:

=(10/30)*12 = 4 tháng

Tổng thời hạn hoàn vốn là: 2 năm + 4 tháng

Ngoài ra để đánh giá đầy đủ về 1 dự án, bọn họ cần xét thêm các thông số kỹ thuật khác về dự án như NPV với IRR. Các chúng ta cũng có thể tìm đọc tại bài viết: