Để chọn toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím

     
Word đến shopbcs.net 365 Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 coi thêm...Ít hơn

Trong Word, bạn cũng có thể chọn toàn bộ văn bạn dạng trong tài liệu (Ctrl+A) hoặc lựa chọn văn bạn dạng hoặc mục cụ thể trong bảng bằng phương pháp sử dụng chuột hoặc bàn phím. Bạn cũng có thể chọn văn bản hoặc mục ở các nơi khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể chọn một quãng văn trên một trang cùng một câu bên trên một trang khác.

Bạn đang xem: Để chọn toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím


Chọn tất cả văn bản

Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu.

Nhấn Ctrl+A trên keyboard để chọn tất cả văn bản trong tài liệu.

Chọn văn bạn dạng cụ thể

Bạn cũng có thể có thể chọn 1 từ, mẫu văn bản cụ thể hoặc một hoặc những đoạn văn.

Đặt nhỏ trỏ vào trước chữ cái thứ nhất của từ, câu hoặc đoạn văn bạn muốn chọn.

Bấm và giữ trong khi chúng ta kéo nhỏ trỏ để lựa chọn văn phiên bản bạn muốn.

Các cách chọn văn bạn dạng khác

Để chọn 1 từ duy nhất, hãy bấm đúp cấp tốc vào tự đó.

Để lựa chọn một dòng văn bản, hãy đặt nhỏ trỏ của bạn ở đầu dòng, rồi dìm Shift + mũi tên xuống.

Để lựa chọn 1 đoạn văn, hãy đặt nhỏ trỏ vào đầu đoạn văn, rồi thừa nhận Ctrl + Shift + mũi thương hiệu xuống.


Chọn văn phiên bản bằng chuột

Chọn văn phiên bản trong phần câu chữ của tài liệu


Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy tiến hành một trong quá trình sau:

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, click chuột Chọn, rồi bấm chuột Chọn tất cả.

Di chuyển bé trỏ sang trái của ngẫu nhiên văn phiên bản nào cho tới khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm tía lần.


Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bạn dạng bất kỳ

Bấm vào nơi bạn có nhu cầu bắt đầu vùng chọn, nhấn và giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí bất kỳ trong từ.

Một cái văn bản

Di chuyển con trỏ sang trái của đường cho tới khi đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ lại CTRL, rồi bấm chuột vị trí bất kỳ trong câu.

Đoạn văn

Bấm cha lần vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ thanh lịch trái của đoạn văn đầu tiên cho đến khi đưa thành mũi tên trỏ phải, sau đó nhấn với giữ nút chuột trái trong những khi kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn phiên bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn mang lại cuối vùng chọn và kế tiếp nhấn duy trì SHIFT trong khi nhấp chuột nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn cỗ tài liệu

Di chuyển bé trỏ lịch sự trái của bất kỳ văn bản nào cho tới khi đưa thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm cha lần.

Đầu trang cùng chân trang

Trong Dạng xem sắp xếp In, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang bị mờ. Dịch rời con trỏ sang trọng trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn phiên bản cước chú hoặc ghi chú cuối, dịch rời con trỏ lịch sự trái văn bạn dạng cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn bản dọc

Nhấn duy trì ALT trong khi kéo con trỏ trên văn bản.

Một vỏ hộp văn bạn dạng hoặc khung

Di chuyển bé trỏ qua viền của size hoặc vỏ hộp văn bạn dạng cho mang đến khi con trỏ vươn lên là mũi tên bốn đầu, rồi bấm.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Dưới Công núm Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong team Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Dưới Công núm Bảng, nhấn vào tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công gắng Bảng, click chuột tab Bố trí. Trong team Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của rất nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào trong 1 ô, mặt hàng hoặc cột rồi thừa nhận giữ nút con chuột trái trong khi bạn kéo qua toàn bộ các ô, sản phẩm hoặc cột bao gồm chứa nội dung bạn có nhu cầu chọn. Để lựa chọn nội dung của các ô, mặt hàng hoặc cột không nằm bên cạnh nhau, hãy nhấp chuột ô, hàng hoặc cột đầu tiên, dấn CTRL, rồi nhấp chuột các ô, mặt hàng hoặc cột bổ sung có cất nội dung bạn có nhu cầu chọn.

Nội dung của toàn thể bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cố Bảng, bấm chuột tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn phiên bản ở gần như nơi khác nhau

Bạn rất có thể chọn văn bạn dạng hoặc những mục trong một bảng không nằm sát nhau. Ví dụ, bạn cũng có thể chọn một quãng văn bên trên một trang và một câu trên một trang khác.

Chọn một trong những văn bản hoặc mục trong bảng.

Nhấn duy trì CTRL trong khi chúng ta chọn thêm ngẫu nhiên văn bản hoặc mục bổ sung cập nhật nào trong bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bạn dạng trong dạng xem Dàn bài

Để coi tài liệu của công ty ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong team Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Phần phía bên trái của đầu đề cho đến khi nó đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề bé và văn bản nội dung

Phần phía trái của đầu đề cho tới khi nó chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn bạn dạng nội dung

Phần phía bên trái của đoạn văn cho tới khi đưa thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của văn bản cho đến lúc chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi dàn ra hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng xem Dàn bài, bấm một lượt ở phía trái đoạn văn đã chọn toàn cục đoạn văn thay vị một dòng.

Nếu bạn lựa chọn một đầu đề bao hàm văn bạn dạng cấp dưới thu gọn, văn phiên bản đã thu gọn cũng rất được chọn (mặc cho dù văn bản không hiển thị). Ngẫu nhiên thay đổi nào chúng ta thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa đầu đề — cũng tác động đến văn phiên bản đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang đề xuất một cam kết tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ bước đầu đến cuối

Đặt điểm chèn sinh hoạt đầu từ, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một nhàn nhã từ hoàn thành đến đầu

Di chuyển bé trỏ mang lại cuối từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi dấn SHIFT+END.

Một dòng từ trên đầu đến đầu

Nhấn END, rồi dìm SHIFT+HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn END, rồi thừa nhận SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên bên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi dìm SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ trên đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển con trỏ cho đầu đoạn văn, rồi dìm CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ cuối đoạn văn bản đến phần đầu

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến cuối đoạn văn, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ trên đầu đến cuối

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến cuối tài liệu, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ trên đầu đến cuối

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến đầu tài liệu, rồi dìm CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu hành lang cửa số đến cuối cửa ngõ sổ

Di chuyển con trỏ cho đầu cửa sổ, rồi dấn ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn cỗ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn phiên bản dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng những phím mũi tên. Nhận ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Ký tự ngay sát nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; thừa nhận ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, một quãng văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, rồi thừa nhận F8 một lượt để chọn một từ, nhị lần để lựa chọn một câu, ba lần để lựa chọn 1 đoạn văn hoặc tứ lần để lựa chọn tài liệu. Dìm ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Chọn những mục vào bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô bên trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của những ô tức tốc kề

Nhấn giữ SHIFT trong khi chúng ta liên tục thừa nhận phím mũi tên mê say hợp cho đến khi chúng ta đã chọn câu chữ của tất cả các ô mà chúng ta muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên thuộc hoặc dưới thuộc của cột. Thừa nhận giữ SHIFT trong khi bạn liên tục dìm phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG cho tới khi các bạn đã lựa chọn được nội dung của cột.

Xem thêm: Xem Ảnh Vú Con Gái Mới Lớn Tuổi Dậy Thì Lộ Đầu Ti Cực Đẹp Nhất Thế Giới

Nội dung của toàn cục bảng

Bấm vào bảng, rồi thừa nhận ALT+5 trên keyboard số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn thể từ

Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , quăng quật chọn hộp kiểm sát bên Khi chọn, auto chọn toàn cục từ.


Quan trọng:  Office 2007 không hề được hỗ trợ. Nâng cấp lên shopbcs.net 365 để gia công việc từ ngẫu nhiên thiết bị làm sao và thường xuyên nhận được hỗ trợ.Nâng cung cấp ngay


Trên tab Trang đầu, trong đội Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm chuột Chọn tất cả.

*

Di chuyển bé trỏ quý phái trái của bất kỳ văn phiên bản nào cho đến khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm tía lần.

Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bản bất kỳ

Bấm vào nơi bạn có nhu cầu bắt đầu vùng chọn, nhấn cùng giữ nút chuột trái, rồi kéo con trỏ qua văn bản bạn có nhu cầu chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí ngẫu nhiên trong từ.

Một mẫu văn bản

Di chuyển con trỏ sang trọng trái của đường cho đến khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ lại CTRL, rồi nhấp chuột vị trí bất kỳ trong câu.

Đoạn văn

Bấm tía lần vào vị trí ngẫu nhiên trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển bé trỏ sang trái của đoạn văn đầu tiên cho đến khi đưa thành mũi thương hiệu trỏ phải, tiếp đến nhấn với giữ nút chuột trái trong lúc kéo bé trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn mang đến cuối vùng chọn và sau đó nhấn duy trì SHIFT trong khi bấm vào nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ lịch sự trái của ngẫu nhiên văn bản nào cho đến khi đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm cha lần.

Đầu trang cùng chân trang

Trong Dạng xem sắp xếp In, hãy bấm lưu ban vào đầu trang hoặc dưới trang bị mờ. Di chuyển con trỏ sang trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn phiên bản cước chú hoặc chú giải cuối, dịch chuyển con trỏ sang trọng trái văn bạn dạng cho cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn bạn dạng dọc

Nhấn giữ ALT trong lúc kéo nhỏ trỏ trên văn bản.

Một vỏ hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển bé trỏ qua viền của form hoặc hộp văn phiên bản cho cho khi nhỏ trỏ trở thành mũi tên tứ đầu, rồi bấm.

Chọn những mục vào bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công vắt Bảng, nhấn vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công núm Bảng, click chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Dưới Công chũm Bảng, nhấn vào tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của đa số ô, sản phẩm hoặc cột

Bấm vào một trong những ô, sản phẩm hoặc cột rồi dấn giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo qua toàn bộ các ô, sản phẩm hoặc cột có chứa nội dung bạn có nhu cầu chọn. Để chọn nội dung của những ô, hàng hoặc cột không nằm cạnh sát nhau, hãy bấm chuột ô, mặt hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, rồi nhấp chuột các ô, sản phẩm hoặc cột bổ sung cập nhật có đựng nội dung bạn có nhu cầu chọn.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Dưới Công gắng Bảng, bấm chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn bản ở rất nhiều nơi không giống nhau

Bạn rất có thể chọn văn phiên bản hoặc những mục trong một bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, chúng ta có thể chọn một đoạn văn trên một trang cùng một câu bên trên một trang khác.

Chọn một số văn bạn dạng hoặc mục trong bảng.

Nhấn giữ lại CTRL trong khi chúng ta chọn thêm ngẫu nhiên văn phiên bản hoặc mục bổ sung nào vào bảng mà các bạn muốn.

Chọn văn phiên bản trong dạng coi Dàn bài

Để coi tài liệu của doanh nghiệp ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong nhóm Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển bé trỏ đến

Đầu đề

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó đưa thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề bé và văn phiên bản nội dung

Phần phía trái của đầu đề cho đến khi nó gửi thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn bạn dạng nội dung

Phần phía trái của đoạn văn cho tới khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều nhan đề hoặc đoạn văn phiên bản nội dung

Phần phía bên trái của văn bạn dạng cho đến lúc chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi vuốt lên hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng coi Dàn bài, bấm một lượt ở phía trái đoạn văn sẽ chọn toàn cục đoạn văn thay do một dòng.

Nếu bạn lựa chọn 1 đầu đề bao gồm văn bản cấp dưới đã thu gọn, văn phiên bản đã thu gọn cũng được chọn (mặc mặc dù văn bản đó ko hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào các bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, xào nấu hoặc xóa nhan đề — cũng ảnh hưởng đến văn phiên bản đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang yêu cầu một ký kết tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ bước đầu đến cuối

Đặt điểm chèn sống đầu từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một khoan thai từ kết thúc đến đầu

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến cuối từ, rồi nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi nhận SHIFT+END.

Một dòng từ trên đầu đến đầu

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn END, rồi dìm SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi thừa nhận SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ trên đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển bé trỏ đến đầu đoạn văn, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ thời điểm cuối đoạn văn bạn dạng đến phần đầu

Di chuyển bé trỏ mang đến cuối đoạn văn, rồi nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển bé trỏ đến cuối tài liệu, rồi nhấn CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển nhỏ trỏ mang lại đầu tài liệu, rồi dìm CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu cửa sổ đến cuối cửa sổ

Di chuyển con trỏ mang đến đầu cửa sổ, rồi dìm ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn cỗ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng những phím mũi tên. Dấn ESC nhằm tắt cơ chế chọn.

Ký tự ngay gần nhất

Nhấn F8 nhằm bật chính sách chọn, rồi nhận MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; dìm ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, một đoạn văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 để bật chính sách chọn, rồi dấn F8 một lượt để chọn một từ, nhì lần để lựa chọn một câu, ba lần để lựa chọn một đoạn văn hoặc tư lần để chọn tài liệu. Dấn ESC để tắt chính sách chọn.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô mặt phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô bên trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của các ô tức khắc kề

Nhấn giữ lại SHIFT trong lúc nhấn phím mũi tên tương thích nhiều lần cho đến khi chúng ta đã chọn được câu chữ của tất cả các ô mà chúng ta muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên thuộc hoặc dưới thuộc của cột. Nhận giữ SHIFT trong khi chúng ta nhấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG nhiều lần cho đến khi bạn chọn được nội dung của cột.

Nội dung của cục bộ bảng

Bấm vào bảng, rồi dấn ALT+5 trên keyboard số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn tổng thể từ

Bấm vào shopbcs.net Office Button

*
, rồi bấm vào Tùy chọn Word.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , vứt chọn hộp kiểm bên cạnh Khi chọn, tự động hóa chọn toàn thể từ.