Sách bài tập tiếng anh 6 unit 8: sports and games

     

Sách bài xích tập giờ Anh 6 Unit 8: Sports and games - liên kết tri thức

Trọn bộ giải thuật sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports và games bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài xích tập về bên trong SBT giờ Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh 6 unit 8: sports and games

*

A. Pronunciation (trang 9 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention khổng lồ the underlined words (Đọc to những câu, chú ý những trường đoản cú được gạch men chân)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

3. Please send my congratulations to lớn the chess winner.

Xem thêm: Top 20 Phim Chiếu Rạp Việt Nam Hay Nhất 2020, Xem Phim Việt Nam, Phim Việt Chiếu Rạp Mới Nhất

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

5. This sports siêu thị sells equipment at a competitive price.

Hướng dẫn:Học sinh triển khai đọc theo yêu ước đề bài.

B. Vocabulary & Grammar (trang 9, 10, 11, 12 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the past size of the following verbs (Viết dạng quá khứ của các động từ sau)

1. Read

2. Write

3. Wear

4. Begin

5. Make

6. Hear

7. Swim

8. Ride

9. Beat

10. See

11. Speak

12. Tell

13. Buy

14. Hold

15. Put

Đáp án:

1. Read

read

2. Write

wrote

3. Wear

wore

4. Begin

began

5. Make

made

6. Hear

heard

7. Swim

swam

8. Ride

rode

9. Beat

beat

10. See

saw

11. Speak

spoke

12. Tell

told

13. Buy

bought

14. Hold

held

15. Put

put

Dịch:

1. Read (đọc)

2. Write (viết)

3. Wear (mặc)

4. Begin (bắt đầu)

5. Make (làm)

6. Hear (nghe)

7. Swim (bơi)

8. Ride (lái)

9. Beat (đánh bại)

10. See (nhìn)

11. Speak (nói)

12. Tell (nói)

13. Buy (mua)

14. Hold (giữ)

15. Put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm những dạng động từ vượt khứ bất luật lệ trong bảng. Nhìn vào ví dụ.)