Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định violet

     

Mệnh đề quan liêu hệ là 1 chủ điểm quan liêu trọng, cần nắm rõ trong giờ Anh. Bài bác thi TOEIC thường ra đề trong một số trong những chủ điểm sau: sáng tỏ cách thực hiện giữa “that” và “which” tương tự như “that” cùng “what”. Bên cạnh đó, dạng Mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn gàng cũng là 1 chủ điểm thường được chú ý lúc luyện thi TOEIC. Lúc này shopbcs.netsẽ tiếp tục sát cánh với các bạn về chủ đềMệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ Anhnhé.Bạn đã xem: bài bác tập mệnh đề quan hệ gồm đáp án violet

A. Định nghĩa mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định violet

I.Mệnh đề

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải mê say rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Ex: The womanwho is wearing the T-shirtis my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng làm xác định danh trường đoản cú đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn tất cả một câu trả chỉnh:

Ex: The woman is my girlfriend.

II.Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, who which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh tự đứng trước nó.


*

3. WHEN

sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường rứa cho tự then…. N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex:

Do you still remember the day? We first met on that day.Do you still remember the day when we first met?Do you still remember the day on which we first met? I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ giới tính xác địnhmệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ xác minh (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ không xác định và không dùng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.

Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses):là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật dụng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ khẳng định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-).

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta để ý các điểm sau:

Khi danh từ mà nó bửa nghĩa là 1 trong những danh tự riêngKhi danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những tính từ thiết lập (my, his, her, their)Khi danh từ cơ mà nó ngã nghĩa la một danh từ đi với this, that, these, those

IV.Một số để ý trong mệnh đề quan hệ tình dục

Nếu vào mệnh đề quan hệ có giới tự thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ vận dụng với whom cùng which). Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year. → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher. → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.Có thể sử dụng which thay cho cả mệnh đề đứng trước. Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bằng who. Ex: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.Trong mệnh đề quan hệ xác định, chúng ta cũng có thể bỏ những đại từ quan tiền hệ có tác dụng túc từ: whom, which. Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.Các các từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … bao gồm thể được dùng trước whom, which cùng whose. Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Nếu các bạn đang chạm mặt khó khăn trong quá trình ôn luyện IELTS

Hãy xem thêm ngay 07 khóa học IELTS uy tín trên HCM

Tặng tức thì Voucher một triệu cho member shopbcs.net => TƯ VẤN NGAY

V.Cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề quan hệ được rút thành các phân từMệnh đề quan hệ giới tính chứa các đại từ quan lại hệ quản lý từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

a. Giả dụ mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân tự (V- ing).

Ví dụ:

The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father. The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors. b. Nếu như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân tự (V3/ed).

Ví dụ:

The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành cụm động tự nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hiệ tượng so sánh bậc nhất.

Ví dụ:

John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news. He was the best player that we admire. →He was the best player to be admired. He was the second man who was killed in this way. →He was the second man to be killed in this way.

VI. Bài xích tập rèn luyện mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ đề xuất được luyện tập tiếp tục thì mới dễ ợt áp dụng và tránh những lỗi thường hay gặp. Vì thế, các bạn hãy cùng rèn luyện mệnh đề quan hệ tình dục ở bài trắc nghiệm tiếp sau đây nhé.

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go lớn Water park with my kinds.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

2. Do you know the reason______ 006 was killed?

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

Xem thêm: Mãnh Hổ Thành Quảng Đông Thập Hổ 1999 Tập 1, Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ Tập 1

a. That

b. Whom

c. Who

d. Which

6. The land and the people______ I have met are nice.

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. Which

b. That

c. When

d. Where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. That

c. As

d. Because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. Which

b. In where

c. Where

d. From where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. During

b. At

c. In

d. On

14. The person______ you want to see is not her.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. Which

15. This is the last time______ I speak khổng lồ you

a. Of which

b. That

c. Who

d. Whose

16. He talked about the books và the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

17. He talked about the books và the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. Who

b. Which

c. That

d. No word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used khổng lồ sunbathe.

a. When

b. Where

c. Which

d. Why

20. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunami happened

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. When

b. In which

c. Where

d. That

10. The town____ we are living is noisy and crowded

a. In where

b. Which

c. At which

d. Where

11. The year____ we came lớn live here was 1975.

a. When

b. Which

c. That

d. In the time

12. The teacher____ house is next lớn mine died this morning.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

13. He was loyal to____ trusted him.

a. Whomever

b. Whom

c. Whoever

d. What

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. With that

b. Which

c. With which

d. That

15. Tonight I’ll vị the assignment____ gave us last week.

a. The teacher

b. Who the teacher

c. Whom the teacher

d. Of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

17. He has just gone to lớn his friend’s house____ there is a buổi tiệc ngọt today.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

18. Take____ measures you consider best.

a. However

b. Whenever

c. Wherever

d. Whatever

19. ____difficulties you may encounter, I’m sure you’ll succeed.

a. How

b. What ever

c. However

d. How greater

20. He is the only friend ____ I like.

a. Who

b. That

c. Whom

d. Whose

Đáp án bài tập mệnh đề quan tiền hệExercise 1
1a2a3c4a5b6c7a8c9b10a
11c12c13d14b15c16a17b18d19b20a
Exercise 2
1a2b3d4c5c6d7d8b9a10d
11a12d13c14c15a16c17d18d19b20b

Các chúng ta tải bài xích tập mệnh đề quan liêu hệ sau đây để rèn luyện thêm nhé!

Tải tài liệu tại đây: Download 100 câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệBản xem trước: