Cho người tình nhỏ

     
Này fan tình nhỏ dại nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng. Này bạn tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này người tình ơi! tôi gọi bạn tình ơi! chỉ từ đôi ta trên ráng gian không thể ai, Này bạn tình ơi! tôi gọi fan tình ơi! Trọn đời yêu em cánh hoa xinh xuất xắc vời. Này tín đồ tình bé dại nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đem về trồng. Này bạn tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này bạn tình nhỏ dại nếu em là tranh thì tôi xin để tranh trên đầu giường. Này tín đồ tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ nếu em là mây thì tôi không nhằm mây cất cánh lạnh lùng. Này người tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này tín đồ tình bé dại nếu em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa ngoại trừ đồng. Này tín đồ tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không?

Bạn đang xem: Cho người tình nhỏ


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân 2003, Táo Kinh Tế Mũi Vẹo Vào Chầu

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.