Nàng xuân hương

     

Tranh minh họa: họa sỹ Hà Phương 10 tuổi. ️